Akademija GNOTHI SEAUTON

Akademija Gnothi seauton je  civilna pobuda, ki je pripravljena ekonomsko in tehnično pomagati zainteresiranim vladam in poslovnim voditeljem.

Neformalna mreža Akademija Gnothi seuaton deluje kot projekt upravljanja znanja s ciljem ustanovitve globalnega podjema, ki bo temeljil na lastnem vrednostnem žetonu z zlato podlago. 

Njen cilj je spodbuditi generacijo Ipsilon k vlaganju v skrb zase. Fokus je projektno partnerstvo znotraj poslovnega sistema NATURA 2020. Pobuda je odprta za svetovljane, filantrope. Financira se z donacijami, splošnimi sponzorskimi prispevki, volili.

Akademija Gnothi seauton je programsko osredotočena na tečaje, treninge, kreativnost – od vodenja kampanje do upravljanja odnosov z javnostmi, od generiranja inovativnih procesov do globalnega voditeljstva. Prizadevamo si za prenos nauka Gnothi seauton (poznavanje samega sebe – kdo, kaj smo) v podporno podjetniško okolje.

Akademija Gnothi seauton promovira inovativni poslovni model VSTOP NA TRG in strategijo inoviranja vrednosti Market & Innovation. Deluje v oblaku. Storitve in naročnine opolnomočenja so simbolične.

Slavnostni dogodki izražanja hvaležnosti so na svetovni dan turizma (27. septembra), ko uglednim in zaslužnim svetovljanom podelimo priznanja, zahvale in častne nazive ambasadorjev nauka o modrosti Gnothi seauton.

Z nami, lokalnimi legendami, spoznajte kulturo, na katero se opiramo, ko z doktrino modrosti Gnothi seauton širimo nauk o ekonomiji etike kreposti Gnothi seauton. Stavimo na poslovno modrost/odličnost. Odkrijte njen jezik skozi strategijo poslovne odličnosti VSTOP NA TRG, ki je zadnji člen inovacijske verige vstajenja Gnothi seauton. Ustoličenje/vstajenje/prebujenje samega sebe skozi proces poslovnega voditeljstva se izvaja s strategijo inoviranja vrednosti lastne podobe/vere/moči/imaginacije.

TEČAJI/TRENINGI/MENTORSTVO

Osnovni tečaj – trening – prebujanja predsedniških voditeljskih kompetenc

Know-how Milan Robič mentorski trening imaginacije po knjigi POSTAL BOM PREDSEDNIK DRŽAVE.

Pustite, da se svet uči iz vaših izkušenj na priklic. To je vaš čas na povečavi. Delite življenjske pot od otroštva do danes. Prav iz srca. Spoznajte nauk o modrosti Gnothi seauton. Naredite prvi korak v svet poslovnih voditeljev. Gradite, kreirajte in udejanjiti lastno vizijo/podobo.

Odkrijte osnove sodobne politične ekonomije. Preizkusiti zadnji korak osebnostnega razvoja, ki se začne s prvim korakom – pripravo na vstajenje. Prebudite, testirajte, zmagajte. Z udeležbo v uvodnem programu si ustvarite temelje zasebne gospodarske diplomacije.

Strategija inoviranja vrednosti VSTOP NA TRG je postopek s katerim se sproži zrelostni preizkus na zdravje. Oboje je potrebno. Tako teorija/predpriprava kot praksa/rezultat, da dojamemo realnost na katero stavimo/igramo.

‘Joint venture’ domača naloga: start na nepovratna sredstva skupaj do višini 200.000 EUR de minimis spodbud lokalnega programa LAS DRAVA.

Prispevek: 1.800 EUR.

Napredni tečaj prebujanja predsedniških voditeljskih kompetenc

Know-how Milan Robič mentorski trening imaginacije po knjigi GNOTHI SEUATON izdani z zlato obrezo.

Rezoniranje o  zgodba o upravljanju časa. Predsedniške voditeljske kreposti utelesimo, ciljno unovčimo, če smo (ne)pravi čas na (ne)pravem mestu. Čas/jaz je naš zaveznik ali pa sovražnik. Bližnjic ni ker je treba zgraditi temeljno zaupanje. Kredibilnost je vitalnejšega/usodnejšega pomena za integracijski proces VSTOP NA TRG.

S tem ko obvladamo čas izpademo veliko bolj profesionalni. Ker obvladamo čas je posledica ta, da denar vedno najde priložnost, da se oddolži ker ljubi hitrost/implementacijo. V bistvu ljubi eksploatacijo, visoke cene. Ceno na zmoto/strah plačamo visoko ker se dejstva da smo rojeni za voditeljstvo ne zavedamo. Šolski sistem je nenaraven, učimo se izmišljene zgodbe. SMART sistemi upravljanja časa so metoda pasivnega služenja, ki kažejo skrb zase.

Zlati rez poznajo predvsem fotografi ki imajo fotografski/voditeljski spomin. Kako do služečega voditelja predsedniškega izziva v roku 6 mesecev je izziv za zlati rez. Osnova zlatega reza je prvi korak – pravi čas na pravem mestu, to so znanja ‘sue tempore’, ki smo jih postopoma osvojili v osnovnem tečaju prebujanja.

Znanje, ki ga ne prakticiramo, se ne nadgradi. Ponikne. Za zlati rez ki navrže partnerstvo za paket 1.000.000 EUR storitev se je treba nenehno učiti, prilagajati, testirati, pripraviti. Jasnost, ciljnost. Trdna zaveza.

‘Joint venture’ domača naloga: nepremičninski posli. Investirajte vase/zase.

Prispevek: 5.400 EUR.

Specialistični tečaj prebujanja predsedniških voditeljskih kompetenc

Know-how Milan Robič mentorski trening SO-FINANCIRANJA VISOKOTEHNOLOŠKIH DRŽAVNIH SPODBUD

Digitalna transformacija je valuta vseživljenjskega učenja transformacijske modrosti v IT oblaku ker moramo ob pravem času na pravem mestu udejanjiti visokotehnološki zlati rez, vreden 2.500.000 EUR nepovratnih spodbud, če želimo dosežek ‘studium generale’ kot celostno podobo prodati na svetovnem trgu nepopolne globalne konkurence v roku 3 let.

Z nami lokalnimi legendami je odkrivanje poslovnih priložnosti osredotočeno na obogateno resničnost pohorske naravne, kulturne in bajeslovne dediščine.

‘Joint venture’ domača naloga: Izdati želim filantropski token Natura 2020. Vlagajte v ljudi.

Prispevek: 19.800 EUR.

sl_SISlovenščina